Hurtige links

> Tilmeld dig Nyhedsbrevet Læs mere
 
> Kom på venteliste Tilmeld dig her
 
> Nyt fra Bestyrelsen Læs her
 
> Fællesarbejde Se og bekræft din dato her
 
> Oversigtskort Se det her

Vandaflæsning 2017

Så er det ved at være tid til aflæsning af vandurene.

I år prøver vi at medlemmerne kan indberette målerstanden på hjemmesiden i stedet for pr. E-mail som tidligere. Man kan naturligvis stadig aflevere pr. brev hvis man ønsker.

1. mulighed:
Gå ind på www.hfmoselund.dk/vandaflaesning
​Her udfyldes felterne som angivet.
Linket er kun tilgængeligt i perioden 1/10-14/10 og lukkes efterfølgende.

2. mulighed:
Den vedhæftede seddel afleveres i postkassen ved fælleshuset senest d. 14/10.

For at få så en nøjagtig sammenligning mellem hovedmåler og bimåler som muligt, skal du aflæse dit vandur d. 1/10 eller dagen før. Det aflæste tal skal være kassereren i hænde senest d. 14/10.
De haver som ikke rettidigt har indleveret tallet, vil blive opkrævet et gebyr på 100 kr. som trækkes gennem havelejen. Bestyrelsen vil så sørge for aflæsningen.

På bestyrelsens vegne
Simon Christiansen, Kasserer i Moselund Haveforening

Kære alle mosefolkens...

Så fik vi overstået året 2017 i haveforeningen - altså på fællesarbejdsfronten :-) Det har gået noget op og ned gennem sæsonen, som man nok kunne forvente. Fornemmelsen er, at viljen har været der hos mange, og vi har gode erfaringer med lidt ekstra, positiv påmindelse og opfordring fra os op til fællesarbejdsdagene - både via hjemmesiden og kolobyen på facebook. Det vil vi fortsætte med.

Særlig god opbakning har vi oplevet her sidst på sæsonen i september og oktober, hvor vi har været oppe på 15+ deltagere den ene gang og 20+ den næste. Så er det svært at få armene ned... :-)) et fromt ønske skal gives herfra om, at der næste år bliver stor opbakning til fællesarbejdsdagene, og så osse fordelt på hele sæsonen. En stor tak fra os til alle som har bidraget!!

Til sidst en ekstra opfordring til dem, som har tid og overskud: Der skal plantes tjørnehækplanter ud mod Jernaldervej på de trekantsstykker, som hidtil har været fællesareal. Og som herefter eller ved førstkommende salg skal lægges til de tilstødende havelodder. Vi efterlyser derfor friske guttinder og gutter til at hjælpe Thomas pladsmand (tlf. 22 73 19 82) med at få planterne i jorden nu på søndag d. 22. oktober fra kl. 12. Vel mødt til de friske!

Mange mosehilsner, Bestyrelsen og pladsmændene

Nyeste indlæg

Kære alle mosefolkens... 
17-10-2017
Kære alle mosefolkens...Så fik vi overstået året 2017 i

Hørringssvar udsat til 22. november 2017 
04-10-2017
Vi gør hermed opmærksom på, at hørringsvaret er udsat

Formanden holder ferie - Thomas tager over 
04-10-2017
Formandens opgaver er i oktober overdraget til næstformand Thomas - da

Hilsen Jan, have 21 
28-09-2017
Jan har spurgt, om vi vil sørge for at det her kommer ud på alle

JA DA !!!

I har gjort det - igen - igen - igen!

Moselund Festival 2017 var en succes - solskin, sommer, godt selskab og god musik - se bare her


Festlige fotos er på vej - og vi modtager gerne flere billeder på uglereden@hfmoselund.dk

Oktober vikar

 
Formandens opgaver er i oktober overdraget til næstformand Thomas - da formanden holder ferie.

Samtidig gør vi opmærksom på, at hørringsvaret er udsat til 22. november

Venlig hilsen Annette
Uglereden, hfmoselund.dk