Vandaflæsning

19-09-2019
Så er det ved at være tid til aflæsning af vandurene. Man skal indberette målerstanden på hjemmesiden. Man kan naturligvis stadig aflevere aflæsningen fysisk. Der er derfor følgende 2 muligheder:

1. Mulighed:
Gå ind på www.hfmoselund.dk/vandaflaesning Her udfyldes felterne som angivet. Linket er kun tilgængeligt i perioden 1/10 - 14/10 og lukkes efterfølgende.

2. Mulighed:
Den vedhæftede seddel afleveres i postkassen ved fælleshuset senest d. 14/10.

For at få så en nøjagtig sammenligning mellem hovedmåler og bimåler som muligt, skal du aflæse dit vandur d. 1/10 eller dagen før. Det aflæste tal skal være kassereren i hænde senest d. 14/10.

De haver, som ikke rettidigt har indleveret tallet, vil blive opkrævet et gebyr på 100 kr. som trækkes gennem havelejen. Bestyrelsen vil så sørge for aflæsningen.

Ved vanduraflæsning skal man være opmærksom på, at der ikke er noget komma på vanduret. Det betyder at vanduret på det vedhæftede billedet står på 37 m3 og ikke 4 m3. Aflæsningen rundes af til nærmeste hele m3.

Mvh
Simon Christiansen, Kasserer i Moselund Haveforening
 
 
Uglereden, hfmoselund.dk