Aarhuskredsen holdes lukket for fysisk fremmøde

12-03-2020
Kære haveforeninger.

Som følge af Corona holdes kredsen lukket for fysisk fremmøde til d. 5 april.
Se vedhæftede.

Med venlig hilsen
Teddy Steen Juhl
Kredsformand
Mobil 25 75 83 80
 
Uglereden, hfmoselund.dk