Generalforsamling 2020 - brev til alle moselundere vedr. Genralfor

12-06-2020
Århus den 11. juni 2020 - Til alle medlemmer i Haveforeningen Moselund.

Med udsigt til, at vi, og nu heldigvis inden for en overskuelig fremtid, får mulighed for at afvikle vores ordinære generalforsamling, har vi besluttet at aflyse den elektronisk ekstraordinære generalforsamling den 15. juni.

Fra den 8. juli må vi forsamles 100 personer og fra den 8. august 2020 - med de myndighedskrav, som må følge med.

Vi forventer desværre ikke at kunne bruge fælleshuset, som vil være for lille, og derfor undersøger vi nu, hvor vi kan være. En mulighed er et større lokale, som kommunen kan anvise os, men et andet sted, hvor vi kan servere såvel morgenmad som frokost vil, efter vores opfattelse, være at foretrække.

Hvad forvaltningen af kassererjobbet angår, så vil bestyrelsen, indtil en ny kasserer bliver valgt, sørge for, at dette sker på behørig vis. Efter aftale med vores bank, Arbejdernes Landsbank i Åbyhøj, konstituerer vi Jørn Schlaikjer i kassererjobbet indtil den ordinære generalforsamling er afholdt.

Vi kan tilføje, at regnskabet er revideret af vore 2 revisorer, og som sådan afleveret til bestyrelsen til godkendelse på den kommende ordinære generalforsamling.

Vi har, med forannævnte i mente, den glæde at kunne meddele
at den ordinære generalforsamling afholdes den 22. august 2020.

Meddelelse om sted og tidspunkt sender vi til jer, så snart, at vi har fundet stedet for afholdelse af den ordinære generalforsamling. Indtil da må I derfor nøjes med, at krydse datoen af i kalenderen.

Haveforeningen Moselund
Bestyrelsen, d. 11. juni 2020
 
Uglereden, hfmoselund.dk