Nye indlæg

 

Nyt fra Bestyrelsen

01-12-2020
Aarhus 1. december 2020

Kære Moselunder

Bestyrelsen vil hermed lige en ekstra gang gøre opmærksom på at vi afholder
generalforsamling 2021

LØRDAG DEN 13. MARTS

Vi er på nuværende tidspunkt usikker på lokationen - men bestyrelsen arbejder på, at finde et lokale, der kan rumme en GF med hensyntagen til corona restriktioner.

De indkommende forslag for sæson 2020, tages som udgangspunkt med videre til GF 2021, med mindre at forslagsstilleren ikke ønsker forslaget opretholdt

Nye forslag skal være bestyrelsen i hænde enten via mail formandmoselund@gmail.com eller i fælleshuset postkasse

Lørdag den 9. januar 2021 kl. 24.00

Vi har udarbejdet et skema som kan bruges til indkommende forslag - dette er vedhæftet og kan hentes på vores hjemmeside - se mere her.

Vi ønsker jer alle en dejlig jul - og glæder os til at se at jer den 13. marts.

Mange gode vinter hilsner fra
Bestyrelsen
 
Uglereden, hfmoselund.dk