Bestyrelsen / Bestyrelsen

Bestyrelsen

Annette Barrit Lau
Bestyrelsesformand
Tlf.: 30 27 07 15
Telefontid: Mandag 18:00-20.00 og torsdag 19:00-21:30. Send gerne SMS.
Da sagerne ofte skal vendes i bestyrelsen, kan man forvente nogle ugers ekspeditionstid.

Med ansvar for
Ajourføre adresser/navne/mail/tlf nr.
• Kontakt til kredsen
• Underskrive ansøgninger om byggetilladelse
• Salg af haver
• Kontakt til kloarkeringsudvalg
• Kontakt til fælleshusbestyrere
Erik Christiansen
Næstformand
Tlf.: 50 99 05 94
Hvis man skriver sit telefonnr. i mailen, ringes der tilbage hurtigst muligt. 
Behandlingstid op til 7 dage.

Med ansvar for
• Stedfortræder for formand
• Byggeansvarlig
Planlægning af fællesarbejde/spisning
Trailerudlejning
• Kontaktperson til pladsmænd
• Morgenmad
• Havevandring
Jørn Schlaikjer
Kasserer for bestyrelsen

Med ansvar for
• Hovedregnskab og økonomi/budget
• Regnskaber for Aktivitetsudvalget og Duer og Dart
• Haveleje
• Vandursaflæsning
• Havesalg
• Kontakt til vurderingsudvalg
Kristian Motzkus
Sekretær

Med ansvar for
• Udgående post til foreningens medlemmer
• Hjælp til byggetilladelser
• Morgenmad
• Havevandring
Peter Adelhelm
Suppleant for bestyrelsen

Med ansvar for
Venteliste
• Havesalg
• Havevandring
• Formidling af information via facebook
Martin Palm
Bestyrelsesmedlem

Med ansvar for
• Havevandringer
• Fællesarrangementer
• Kommunikation via sociale medier
Martin Frydendal Christensen
Bestyrelsesmedlem

Med ansvar for
• Havevandringer
• Planlægning af fællesarbejde
• Fælleshuset
• Fællesarrangementer
• Kommunikation via sociale medier
Malene Thulstrup
Suppleant for bestyrelen

Med ansvar for
• Planlægning af fællesarbejde
• Fælleshuset
• Fællesarrangementer
• Kommunikation via sociale medier
Uglereden, hfmoselund.dk