Info / Byggeregler

Byggeregler

Haveforeningen Moselund følger kolonihaveforbundets Århuskreds byggeretningslinjer, som findes på deres hjemmeside www.aarhuskredsen.dk/byggeregler

Byggeansøgning samt tegninger skal gennemgås med bestyrelsens byggeansvarlig, som står her på hjemmesiden, inden den kan afleveres på kredskontoret.

Prisen for byggeansøgning er fastsat af kolonihavefundet Århuskredsen til 750 kr. Dette omfatter behandling af byggeansøgning, vejledning og et byggesyn. Disse skal betales når ansøgning afleveres på kredskontoret.
 
Rikke Damgaard, Bestyrelsen d. 14. marts 2015

Århuskredsens byggeudvalg

Henvendelse ang. byggespørgsmål til Århuskredsen, så brug byggeudvalgets mailadresse; kredsenbyggeudvalget@gmail.com

Venlig hilsen Århuskredsen, den 7. juli 2016
Uglereden, hfmoselund.dk