Info / Havesalg

Havesalg

Bestyrelsen har lavet en procedure til, hvordan havesalg fremover skal foregå.

Du kan finde dokumenter og vejledning her:
- Når du vil sælge din have
- Opsigelse af kolonihave
- Løsøre-liste
VEJLEDNING VEDR. VURDERING AF HAVELOD I MOSELUND HAVEFORENING
 
 
Der vurderes som udgangspunkt havelod hver den første torsdag i måneden i tidsrummet kl.15-18. Der kan dog forekomme ændringer.
 
Vurderingsdatoer i sæson 2019 – kl. 15-18:
- 2. maj
- 6. juni
- 4. juli
- 1. august
- 5. september
- 3. oktober
- 7. november
Uglereden, hfmoselund.dk