Billeder & Arkiv / Mosefund

Mosefund...

Asger Christiansen er begyndt at indsamle fotografier fra Moselunds historie. Vi bringer nu og da et udvalg her på hjemmesidens "Billeder & Arkiv" under rubrikken "Mosefund".
Hvis andre har gamle fotografier, må de hjertens gerne kontakte:
Asger Christiansen, tlf. 26 60 46 81
Mail: asger.chr@stofanet.dk
 
 
Lidt fra fortiden - anno 1952
Hvor vandtårnet ligger ved Ringvejen lå engang landejendommen Højgård. En del af gårdens arealer blev til Haveforeningen Moselund. Jeg er stødt på følgende i Aarhus Stiftstidende, 15. juli 1952:
 
"Kolonihavespørgsmålet i Århus har nu delvist fundet sin løsning. Statens Jordlovsudvalg har på visse betingelser købt Hasle Højgårds arealer på 30 tønder land og stiller jorden til rådighed for Kolonihaveforbundet. Hasle Højgård ligger ved sidste stoppested for trambuslinje 3 i Hasle, og der bliver plads til 2-300 haver.
Mellem Jordlovsudvalget og kommunen er der oprettet overenskomst om, at kommunen i år 2000 kan erhverve arealet for jordværdien uden bygninger, idet det er hensigten, at en stor del af arealerne i et udbygget Hasle skal anvendes som grønne arealer. Jorden har en værdi af 80-90.000 kr."
 
Asger, d. 7. juli 2016
Moselund anno 1959
I Den Gamle Bys billedarkiv har vi et luftfoto taget over Hasle i 1959. Jeg har scannet den øverste del af billedets baggrund, hvor man fra syd ser hele Moselund. Det skal huskes, at Jernaldervej endnu ikke var anlagt i 1959.
Jeg har tillige delt scanningen op i Moselunds vestlige og østlige del, så detaljerne bliver mere tydelige
Asger, d. 3. juni 2016
 
 
 
 
 
Et dejligt luftfotografi fra sommeren 1956. Kolonihaveforeningen Moselund er da kun 3 år gammel. På det nuværende Hasle Torv lå der dengang 3-4 villaer. Jernaldervej og Ringvejen var der endnu ingen, der havde forestillet sig.
Mvh. Asger Christiansen, d. 16. december 2015
Moselund - foto fra 1972
Edith Plath fra have 76 ringede i dag. Hun havde fundet et gammelt fotografi, som hun regnede med var interessant for mange andre. Her er så en affotografering. Billedet er taget 1972 i retning mod vest fra Ediths have, altså nr. 76. Som det ses, var der åbent vand i mosen, dengang. Det tiltrak både ænder og svaner.
Mvh Asger, d. 13. august 2015
 
Leo Pedersen, have 18, har juli 2013 leveret nedenstående arkivfoto.
I en periode blev der afholdt en årlig fodboldkamp mellem haveforeningerne Moselund og Åbrinken. Her er Moselunds hold klar til kamp sommeren 1977.
 
 
Asger har i september 2012 lånt en del materiale fra Edith Plath (have 76) om tiden i Moselund siden 1951, og han har suppleret med oplysninger fra andre kilder. Hvis der dukker mere historisk stof frem, kan teksten naturligvis korrigeres og udvides.
 
Agsers sammendrag af Moselunds historie kan læses her
Forhandlingerne mellem Kolonihaveforbundet og Jordlovsudvalget om jord til en kolonihaveforening i Hasle blev indledt i 1951. Året efter tog man fat på at udstikke veje og haver, således at Haveforeningen Moselund ved den officielle start i 1953 havde udlejet 107 af de 136 haver (foreningen blev senere udvidet til de nuværende 151 haver).
 
Den første haveleje kvittering for have 92 for 1953/54 er gengivet her og venligst udlånt af Edith Plath, have 76
 
Asger Christiansen
I sommeren 1978 kunne HF Moselund fejre 25 års jubilæum, og Aarhus Stifttidende bragte denne omtale. Læs nærmere her
Asger Christiansen
Da Moselund fejrede 25 års jubilæum i 1978, var der festmiddag på restaurant "Den Røde Okse" i Klostergade. Hædersgæsten var byens socialdemokratiske borgmester Orla Hyllested (med gul blomst i knaphullet). Borgmesterens borddame ved middagen var Inge Petersen, have 126. Bagved er en gave ved at blive båret ind.
Gaven var ikke til borgmesteren - men til haveforeningen. Manden i hvid skjorte er Moselunds daværende formand, Leif Petersen fra have 126.
Kassen indeholdt en metalfigur af en kvinde. Der var en årsag og en forhistorie til det. På P-plads Øst stod allerede en metalfigur af en mand, der oprindeligt var fremstillet som "hjemmesløjd" på DSB´s store Centralværksted. Ved 25 års jubilæet mente nogen, at manden stod og kedede sig. Derfor blev der på Århus Sporvejes værksted fremstillet en kvinde, der kunne holde manden ved selskab. Og sådan har de to figurer stået lige siden - lad turen gå forbi parkeringspladsen og se dette stykke Moselund-historie.
Hilsen Asger
Sådan så Moselund ud fra luften i maj 1963. Meget var anderledes dengang. Ringvejen og Jernaldervej var endnu ikke anlagt, og adgangen til haveforeningen skete ved den nuværende have nr. 1. Som det ses, var der meget mere vand i mosen i 1963. Flere haver var endnu ikke oprettet, f.eks. have nr. 33, nr. 34. nr. 49 og nr. 120 foruden hele rækken 137-149 og rækken 153-162. P-plads Vest fandtes ikke, og skoven vest derfor var endnu ikke plantet.
Men gå selv på opdagelse i det gamle fotografi.
(zoom ind med et klik på luftfoto'et)
Asger Christiansen
Sommerfesten 1973 blev holdt på P-plads Øst, hvor der var opstillet et meget stort festtelt. Inden festen begyndte, gik to harmonikaspillere rundt i kolonien for at kalde festdeltagere til. Her er rundturen næsten slut. Læg mærke til, hvormange børn der var i Moselund.
 
Det store festtelt på P-plads Øst.
I teltet var der underholdning med bl.a. folkedansere og en mand, der spillede på savklinge. Om aftenen var der dans til levende musik. Når tørsten meldte sig, kunne Moselund´erne gå i Mose Bar i den ene ende af teltet.
 
Fra Leo Pedersen, have 18, har jeg lånt bl.a. dette foto fra Moselunds sommerfest i 1973. Den lokale Moselund-trio "Snubbi" optræder i festteltet. Til højre Kate Sørensen, til venstre Susanne. Den unge knægt i midten er dengang 12 år gamle Michael Sørensen (bror til Kate), der nu ejer have 157.
 
 
Uglereden, hfmoselund.dk