Info / Ordensregler

Ordensregler

Ud over de overordnede vedtægter som gælder for samtlige haveforeninger der er tilknyttet Danmarks Kolonihaveforbund, har haveforeningen Moselund også sine egne ordensregler.
Disse regler udtrykker både betingelse i lejekontrakten med Staten, samt medlemmernes ønske om et samvær i fred og fordragelighed med deres naboer.
Den personlige frihed i HF Moselund er stor, men har ikke fortrinsret over hensynet til andre.
 
 
Ajourført september 2019
 
Uglereden, hfmoselund.dk