Info / Venteliste / Procedure for havekøb

Procedure for havekøb

Om venteliste og procedure ifm. køb af kolonihave

 
Venteliste.
Alle haver til overtagelse, tilbydes først til ventelisten. Vil du gerne have en have i Moselund, er det derfor en god ide at blive skrevet op. Du kan læse her, hvordan reglerne er.
Ventelisten som er offentlig, og som alle kan bede om at få at se, findes på vores hjemmeside.
 
Hvem kan skrives på ventelisten?
Alle kan skrives på ventelisten - men det er kun myndige personer med fast bopæl i Århus kommune, som kan overtage en have.
Medlemmer af foreningen, der har en have i forvejen, kan også blive skrevet på ventelisten.
Vær opmærksom på, at det er personligt at blive skrevet op på ventelisten, og to personer kan ikke blive skrevet på listen med samme nummer.
 
Optagelse
For at blive optaget på ventelisten, skal man udfylde formularen på vores hjemmeside, hvorefter vil du blive kontaktet af den, der er ansvarlig for ventelisten. Det koster kr. 100,- pr. sæson, og beløbet dækker optagelse på ventelisten samt administration.
Medlemmer med have i forvejen skal også betale for at blive skrevet op.
Man er ikke optaget på ventelisten før indbetalingen er registreret.
Hvis betalingen ikke er registreret inden en måned, annulleres indmeldelsen.
 
Placering på intern- og ekstern venteliste.
Der er en intern- såvel som en ekstern venteliste, og den interne venteliste kommer før den eksterne-. Den interne venteliste er kun for medlemmer, som har en have i forvejen, og som har haft den i mere end 2 år.
Hvis et medlem, som har en have i forvejen, står på foreningens interne venteliste, og derigennem har mulighed for at overtage en have, skal den nuværende have frigives til ventelisten.
 
Tilbud og bekræftelse på e-mail.
Vi sender alle tilbud om haver og andre besked via e-mail.
Når man står på ventelisten, er det ens eget ansvar, at vi har den rigtige e-mail adresse.
Hvert år, først i december måned, udsender vi en mail til alle på ventelisten, hvor vi spørger, om man fortsat ønsker at stå på den.
Såfremt man stadig er søgende til en have, og derfor fortsat vil stå på ventelisten, skal man igen betale Kr 100. forfald den 1. januar.
Har man ikke betalt senest den 1. februar, slettes man fra listen.
Vær opmærksom på, at såfremt man ikke har betalt senest den 1. februar, og igen vil på listen, får man en ny anciennitet, fra den dag foreningen har modtaget betalingen.
 
Haveovertagelse
Når en have tilbydes til overtagelse, bliver der sendt mail til alle på ventelisten. Vi du se hus og have, skal du kontakte nuværende lejer. Du må ikke gå ind i haven uden tilladelse.
Ønsker man at overtage haven til vurderingsprisen, skal man, inden tidsfristens udløb, kontakte den ansvarlige for ventelisten. Der er en frist på 14 dage til at melde sig som interesseret.
Hvis flere ønsker at overtage samme have, går det efter placering på ventelisten. Intern -liste før ekstern liste, og laveste nummer har altid overtagelsesret.
Såfremt ingen, efter 14 dage, har meldt sig som interesseret, frigives haven til overtagelse udenfor ventelisten, og der kan bydes direkte til sælger.
 
Køb
Hus og have må dog aldrig overtages til en pris, der er højere end vurderingsprisen, og overdragelsen skal foregå gennem foreningen.
Når du siger ja til overtagelse, husk da, at du skal have dokumentation for at du er bosat i Århus kommune parat. Som dokumentation kan du bruge sundhedskortet, hvis det er for samme år. Ellers er du nødt til at skaffe en bopælsattest fra folkeregisteret.
Ved købet, skal du have pengene klar.
Du skal vide, at du ikke er forpligtet til at købe sælgers løsøre.
Uglereden, hfmoselund.dk